Forrás:
Szent Gellért Kiadó

Humor

Cégtársak
[08-02]

A kereskedelmi utazó ismeretlen városban jár. A plébánia fölött az Ora et Labora szavakat cégtáblának véli, és bekopog.

- Ora úrhoz van szerencsém? - kérdi az íróasztalnál dolgozó káplántól.

A fiatal pap gyorsan kapcsol:

- Én a Labora vagyok - feleli, majd a plébános ajtajára mutat: - Ora úr odabenn van.


Még több vidámság