Pontos időjelzés

09-21

Ez a történet még abból az időből származik, amikor nem elektromos óra vezérelte a harangozást, hanem a harangozónak kellett elkongatnia a delet. Egyik délben a templomszolga elkésve szaladt a templom felé. Ráköszönt az egyik gazda:

- Hova, hova olyan rohanvást, harangozó uram?

- Attól félek, már így is lekéstem a delet! Nem tudja, hány óra van?

- Pontosan nem tudom, de még nem lehet tizenkét óra, hiszen nem harangoztak...


Még több vidámság

Szaknyelven szólva

09-20

A sportoló házasodni szeretne és tanácsot kér lelkiatyjától, mit tegyen.

- Csak azt mondhatom neked, hogy jól gondold meg, kit veszel el - hangzik a felelet. - Mert a házasság egy életre szól és olyan mérkőzés, amelyen vagy mindkét fél nyer, vagy mindketten vesztenek.


Még több vidámság

Mindenképp haszon

09-19

Egy fiatalember megkérdezi lelkiatyját, hogy megnősüljön-e?

- Nősülj csak meg - így az atya. - Ha jó feleséget találsz, boldog leszel. Ha rosszat találsz, bölcs leszel!


Még több vidámság

Ponciustól Pilátusig

09-18

A főnöknő úgy dönt, hogy délben ebédet küld az apácazárda felújításán dolgozó munkásoknak. A legidősebb nővért bízza meg ezzel a feladattal.

Norvána nővér letipeg hozzájuk, és úgy dönt, hogy mielőtt átadná nekik az ételt, egy kicsit kikérdezi őket hittani ismereteik felől. Megkérdezi az első munkástól:

- Fiam, tudod-e, hogy kicsoda Poncius Pilátus?

A férfi megrázza a fejét, majd odakiált a társának:

- Te tudod, hogy ki az a Poncius Pilátus?

- Nem - hangzik a válasz. - Miért?

- Itt a felesége, ebédet hozott neki.


Még több vidámság

Egy jó ajánlat

09-17

A jóságos paptanár így szól az osztályhoz:

- Itt az ideje az évvégi nagy feleltetésnek. Szeretném, ha önként jelentkeznétek.

Miután senki sem vállalkozik elsőnek, a tanár felajánlja:

- Aki elsőként jelentkezik, egy jeggyel jobb osztályzatot kap.

Az egyik fiú felpattan:

- Akkor tessék nekem beírni egy kettest!


Még több vidámság

A tanács

09-16

A fiatal ferences újoncok egy hideg téli estén lefekvés után évődnek egymással:

- Angelus testvér, akarsz valami jót?

- Igen, Bernardin testvér.

- Akkor dugd ki a lábad a takaró alól! Majd meglátod, milyen jó lesz, ha visszahúzod!


Még több vidámság

Magasztos férfiúi hivatás

09-15

A pályaválasztás előtt álló ifjú így szól lelkiatyjához:

- Olyan hivatást szeretnék betölteni, amivel embertársaimat szolgálhatom. De azt is szeretném, hogy ez egészen különleges feladat legyen... Valami olyan, ami eddig még egyetlen férfinak sem sikerült, sőt, még meg sem próbálta!

- Ha ezt komolyan gondolod - válaszol a pap -, a legegyszerűbb talán, ha háziasszonynak állsz...


Még több vidámság

Kölcsönös lemondás

09-14

Egy felnőttként megtért fiatalember megkérdezte a lelkiatyjától:

- Úgy érzem, ha igazán Jézus tanítványaként akarok élni, akkor le kell mondanom a világról. Ugye, ez az igazság?

- Igen. De fogalmazhatunk úgy is, hogy ha valóban Jézus tanítványaként élsz, akkor a világ fog hamarosan lemondani rólad!


Még több vidámság

Vizes vetélkedő

09-13

Az amerikai felkerül a mennyországba és mindenkinek csodálatos hazájával dicsekszik. Egy töpörödött idős úrnak például a Niagara-vízesésről áradozik.

- Hát a maguk Niagarája is valami? - válaszol a kis öreg.

- Uraságod tán látott már nagyobb vizet is?

- Meghiszem azt.

- Hát kicsoda ön?

- Noé a nevem.


Még több vidámság

Házvezetőnők gyöngye

09-12

Az egyszeri házvezetőnő odaszól a segítségének:

- Marikám, menj ki a spájzba és hozd be azt a mosogatószeres üveget, amelyik a befőttes polcon van és rá van írva, hogy málnaszörp. Ecetet akarok önteni belőle a bablevesbe.


Még több vidámság

Kicsi emberek keresztelője

09-11

A turisták a falu templomát veszik szemügyre. Egyikük megkérdezi a sekrestyést:

- Mondja, született-e itt híres ember? Kereszteltek-e itt nagy embert?

- Az igaz, hogy van egy híres szobrászunk, de mi rendes katolikus falu vagyunk, itt senkit sem kereszteltek nagy emberként, csak csecsemőként.


Még több vidámság

Hova, hova?

09-10

A rendőr elkapja a plébánost, amint az éppen át akar menni a piroson.

- Nem mondok mást, főtisztelendő úr - szól szigorúan -, csak annyit, hogy ha ezt gyakorta megteszi, nemsokára kenyéradó Gazdájánál lesz!


Még több vidámság

Ha egy ferences dicsekszik

09-09

- Az én cellám olyan kicsi, hogy egy lábtörlő a faltól falig szőnyeg benne.


Még több vidámság

A szemtanú

09-08

A misszionárius atya az erdőben sétál nemrégen érkezett rendtársával. Rámutat egy hatalmas fára.

- Képzeld, a múlt nyáron nem egészen két perc alatt felmásztam rá, egészen a csúcsáig!

- Na ne mondd! És látta valaki ezt a hihetetlen teljesítményt?

- Hogyne. Egy oroszlán.


Még több vidámság

Életgyónás

09-07

Egy éltes hölgy nagy nehezen rávette magát, hogy elmegy gyónni:

- Nem szeretném hosszan részletezni: fiatal voltam és szép. Ezt mondták rólam, ezt hittem magam is, és számtalan bizonyítékát tapasztaltam annak, hogy ez igaz is volt. A többit ítélje meg főtisztelendőséged.


Még több vidámság

A nyáj és a bojtár

09-06

A káplán prédikál:

- Ha meg nem tértek, mindnyájan elkárhoztok! Aztán hogyan fogok elszámolni az Úr előtt, ha majd számon kéri tőlem a juhaimat?

Az egyik atyafi, segítőkészen:

- Mondd meg, öcsém, hogy te csak bojtár voltál!


Még több vidámság

Ó, mennyei nyugalom!...

09-05

Egy férfinak igencsak sokat kellett tűrnie hárpia feleségétől. Egyik reggel azt mondta az asszonynak:

- Képzeld, azt álmodtam, hogy a mennyországban voltam!

- De érdekes! És velem is találkoztál ott?

- Nem. Éppen emiatt tudtam biztosan, hogy a mennyben jártam...


Még több vidámság

Temetői cidri

09-04

Az egyik atyafi alaposan beszeszelve megy haza késő este. Útja a temetőn át vezet, és a sötétben beleesik egy frissen ásott gödörbe. Egy ideig próbál kikecmeregni a sírból, majd feladja és elalszik. Hajnaltájt felébred és elkezd kiabálni. Meghallja ezt egy szesztestvére, aki szintén kapatosan arrafele bóklászik.

- Mi..mit ki...kiabál mm...maga ott? - kérdezi.

- Nagyon fázom! - szól ki emberünk a gödörből.

- Hát ho..hogyne f...fázna, hiszen az öszszes földet le...lerúgta magáról!...


Még több vidámság

Elvégre!

09-03

A sekrestyés bemegy a paphoz.

- Amennyi fizetésem itt van - panaszolja -, azzal bizony nem sokat ugrálhatok.

- Nem is kell ugrálnod, fiam - véli a pap. - Elvégre nem kengurunak alkalmaztalak.


Még több vidámság

Mitől jó egy kritikus?

09-02

- Na de rabbi! Hogy mondhatod az alkotásomra, hogy szörnyű mázolmány?! Értesz is te a modern festészethez! Hiszen soha nem volt ecset a kezedben!

- Miért ne tudnám megállapítani egy képről, hogy csapnivaló? Egy tojásról is meg tudom mondani, hogy rossz, pedig soha életemben nem tojtam!


Még több vidámság

Micsoda tehén!

09-01

A plébános esküdt ellensége volt az alkoholnak. Amikor erősen meghűlt, házvezetőnője váltig ajánlgatta, hogy igyon meg egy kupicával, nem tette. Erre Julis néni cselt eszelt ki: beleöntötte a snapszot egy pohár langyos tejbe, és úgy adta a papnak. Az, miután megitta, megkérdezte:

- Ezt a tejet a mi tehenünk adta?

- Ii-iigen.

- No, ezt a drága jószágot soha nem szabad eladnunk!


Még több vidámság