Ó, mennyei nyugalom!...

07-22

A villanyszerelőt ezekkel a szavakkal fogadja Szent Péter:

- Tudjuk, hogy mindig jó vezető voltál, bár mindvégig nagy feszültségben éltél. Miután kiverted a biztosítékot, végleges földelést kaptál, és megérkeztél hozzánk.


Még több vidámság

A házvezetőnők gyöngye

07-21

- Amálka, ma vacsorára vendégeket várok, távoli ismerőseimet - mondja a plébános a házvezetőnőjének.

- Rendben van, plébános úr - feleli Amálka. - És mit szeretne, hogyan főzzek nekik? Úgy, hogy máskor is eljöjjenek, vagy hogy többet ne fogadják el a vacsorameghívást?


Még több vidámság

Hasonlat

07-20

- A szentbeszéd olyan legyen, mint egy miniszoknya: a lényeget magába foglaló és olyan rövid, hogy az érdeklődés éber maradjon.


Még több vidámság

Ha két asszonyt akar...

07-19

A szerelmes Kohn így udvarol választottjának:

- Drága Eszter, ha hozzám jön feleségül, meglátja, tejbe-vajba fürösztöm! A kis vegyesboltom annyi hasznot hoz, nemhogy egy, de akár két asszonyt is el tudnék tartani belőle!

- Igazán örülök, hogy ezt mondja, Móric! Tehát az anyám is jöhet.


Még több vidámság

Cinkosok

07-18

Egy kisfiú erősen kapaszkodik egy kertes ház csengője után, de nem éri fel. Arra megy a plébános és odalép hozzá:

- Várj, segítek neked! - és megnyomja a gombot.

A kisfiú cinkosan felnéz rá:

- Akkor most fussunk, mielőtt kijönnek!


Még több vidámság

Csak semmi ijedség

07-17

Gábor kerékpárral elüti a plébánost.

- Nem tudtál volna legalább csengetni? - bosszankodik az.

Mire Gábor:

- Nem akartam, hogy megijedjen a plébános úr.


Még több vidámság

Szelíd kannibál

07-16

Két misszionárius tréfálkozik:

- Tudod, milyen a szelíd kannibál?

- A tenyeredből eszik.


Még több vidámság

A tömeg

07-15

A püspök szentmiséjére mindig rengetegen mentek el a székesegyházba. Egyszer megkérdezte tőle valaki:

- Nem kísérti meg olykor a hiúság szelleme, hogy akkora tömeg veszi körül?

- Csöppet sem! Ugyanis arra gondolok, hogy ha keresztre akarnának feszíteni, akkor tízszer ennyien tódulnának oda.


Még több vidámság

A jámborságról

07-14

A gazda lovat akar venni, de gyanakszik:

- Jámbor ez a lovacska?

- Mi az, hogy jámbor? - mondja a kupec. - A legutóbbi vásáron hatan tartottuk és mégis bement a templomba.


Még több vidámság

Szörnyű profilok

07-13

A rendőr megállítja az apácák autóját közúti ellenőrzésre. Látja, hogy a gumiabroncsok bizony elég kopottak.

- Nővér, önnek szörnyű profilja van! - mondja.

Az apáca elpirul dühében:

- Na hallja, ön sem valami nagy szépség!


Még több vidámság

Hiányzó szentség

07-12

Néri Szent Fülöp halálos ágyán feküdt. Meglátogatta püspöke, és miután a betegek szentségében részesítette, előírásszerűen megkérdezte tőle, hogy van-e olyan szentség, amelyet még nem vett fel.

Fülöp atya bólint, hogy igen.

- No de melyik az? Gyorsan pótoljuk!

- A házasság szentsége...


Még több vidámság

Fájront

07-11

János gazda vasárnap is dolgozik. Éppen a szénát hordja, amikor meglátja a plébános:

- Nem tudja, gazduram, hogy az Úr a világ teremtése után, a hetedik napon megpihent?

- Tudom én - válaszolja János -, de Ő akkorra pont elkészült, én azonban még nem!


Még több vidámság

Az utolsó lehetőség

07-10

Két káplán vízitúrára indul a Tiszán. Sok-sok evezés - és vakaródzás - után megszólal az egyikük:

- Tudod, mit nem értek? Miért nem használta ki Noé a lehetőséget a bárkában, hogy agyonütötte volna az utolsó két szúnyogot?!


Még több vidámság

Érthető? Félreérthető?

07-09

Az apa különös igazolást ír fia ellenőrzőjébe:

"Kedves osztályfőnök atya, fiam tegnap azért hiányzott az iskolából, mert drága nagyanyja temetésén vett részt. Ígérem, hogy ez többet nem fog előfordulni."


Még több vidámság

Egy igazán kemény igazság

07-08

Az apáca még "az idők kezdetén" kezdett el autóvezetést tanulni. Mostanra már kissé soknak tűnik számára a tanulópályán eltöltött idő, megkérdi hát az oktatójától:

- Mennyire van még szükségem, hogy tudjak vezetni?

- Körülbelül háromra... - sóhajt a kérdezett.

- Három órára? - derül fel a nővér arca.

- Dehogyis. Három autóra.


Még több vidámság

Falusi köszöntés

07-07

A pap karácsony táján dúsan aranyozott, turbékoló galambokat ábrázoló üdvözlőlapot kap falusi plébános barátjától, rajta az előre nyomtatott szöveggel:

"Drága Hitvesem, hálát adok az Úrnak, hogy engedte nekünk megérnünk eme gyönyörű napot, házassági örök eskünk évfordulóját! Isten éltessen téged erőben, egészségben, kívánok mindkettőnknek szíveinket összeforrasztó forró szerelmet..."

A pap elhűlve telefonál barátjának:

- Mit jelentsen ez?...

- Csak azt, hogy a falu egyetlen boltjában elfogytak a karácsonyi képeslapok.


Még több vidámság

Foggal-körömmel

07-06

Két plébános beszélget.

- A múlt héten adtam össze egy nagyon helyes fiatal párt, akik foggal-körömmel harcolnak a megélhetésükért.

- Olyan nehezek a körülményeik?

- Dehogy. Csak éppen a fiú fogorvos, a lány meg manikűrös.


Még több vidámság

Fel és le

07-05

Az újmisés pap Jézus mennybemenetele ünnepén tartja első szentmiséjét. A nagy tömegtől annyira lámpalázas lett, hogy egyre csak ezt ismételgette a szószéken:

- A mi Urunk, Jézus Krisztus felment a mennybe...

Mire az édesapja az első padban megszólalt:

- Te pedig, fiam, gyere le!


Még több vidámság

Forró túlvilág

07-04

- Istenem - hörgi a haldokló uzsorás -, bárcsak magammal vihetném a nagy keservesen összekuporgatott aranyaimat oda, ahova most megyek!

- Ugyan minek? - szól a rabbi. - Teljesen felesleges lenne, hiszen abban a tűzben még az arany is elolvad...


Még több vidámság

Kellő pillanatban

07-03

Három skót ül a templomban. A
 sekrestyés egyre közelebb jön perselyével...
Már csak öt méter...  három... egy - ebben a pillanatban az egyik skót elájul, a másik kettő meg kiviszi.


Még több vidámság

Ferences becsület

07-02

- A tegnapi fizetésnél ötezer forinttal elszámolta magát, boltos úr - nyit be a ferences a szatócshoz. - Csak a kolostorba érve vettem észre!

- Sajnálom, Angelus testvér, akkor kellett volna szólnia! Most már nem lehet rajta segíteni.

- Hát ez remek! Akkor megtartjuk azt az ötezrest...


Még több vidámság

Egy réges-régi szerzetesi adoma

07-01

Két szerzetes beszélget.

- A Szegény Szent Kleofás kolostorra gyakran ráfogják, hogy ott kissé szabados életvitelt folytatnak. Pedig náluk évenként csak kétszer adnak bort az ebédhez.

- Valóban?

- Igen. Kétszer: csak ha vendég van náluk, az ő tiszteletére; vagy ha nincs náluk idegen, hogy más ne lássa rajtuk a földi örömök mérsékelt élvezetét.


Még több vidámság