Sír a baba

03-22

Az alig két hónapos újszülött babát szülei magukkal viszik a vasárnapi istentiszteletre, de sajnos minden csitítás ellenére a gyermek végigsírja az egész prédikációt. A szertartás után a pap odamegy a családhoz.

- Különös, hogy ennyit sírt, pedig már megszokhatta a hangomat, hiszen vasárnaponként kilenc hónapon át hallgatta!

- Az igaz - felelte az anyuka -, de most van először módja véleményt nyilvánítani.


Még több vidámság

Légy éber!

03-21

Régebben a kolostorban tilos volt, hogy valaki az asztalnál saját maga kérjen a felszolgáló testvértől valami hiányzó dolgot; ez a szomszéd feladata volt, így mindenki kedvesen ügyelt a másikra.

Egy atya egyszer legyet talált a levesében. Mit tegyen? Neki nem szabad panaszkodnia, a szomszédja meg nem vette észre a dolgot. Odahívta a felszolgálót és a fülébe súgta:

- A szomszédomnak még nincs légy a levesében!


Még több vidámság

Itt is vagyok, ott is vagyok

03-20

Valaki kopog a mennyország kapuján. Szent Péter kinéz: látja, ott áll egy férfi - de mielőtt megszólalna, eltűnik. Néhány perc múlva ismét kopogtatnak; Péter újra az előbbi férfit látja maga előtt, de az ismét eltűnik. A harmadik kopogtatásra Péter hevesen reagál:

- Mit szórakozol velem?!

Mire a férfi:

- Hát tehetek én arról, hogy ennyiszer próbálnak újraéleszteni?...


Még több vidámság

Misztikus kombináció

03-19

A plébánián az anyakönyveket egy régi, nagy páncélszekrényben őrzik. A plébános elmagyarázta az új káplánnak, hogyan kell kinyitni az ajtaját.

- A kombinációt nem kell megjegyezned! Én sem tudom fejből! Figyelj csak! - Ezzel kezét rátette a zárra, szemét az égre emelte, majd kis idő múltán határozott mozdulattal beállította a helyes számokat.

A káplán nem tudott hova lenni csodálkozásában, de a plébános lehűtötte:

- Csak semmi misztika. A titkos számok a plafonra vannak felírva.


Még több vidámság

IÁ, iá!

03-18

A ferences kis szamarával kelt át a kompon. Egy másik utas megkérdezte:

- Miért reszket úgy a szamár?

- Micsoda kérdés! Maga mit tenne, ha kötél lenne a nyakában és egy pap állna maga mellett?


Még több vidámság

Figyelem!

03-17

Az egyik este a kispapoknak saját maguknak kell elkészíteniük a vacsorájukat a szemináriumban. A konyhában legjártasabb így szól a tudományok világában elmerült társához:

- Amíg én Karcsival kimegyek a kamrába kenyérért meg felvágottért, addig te nagyon figyelj, hogy mikor forr fel a tej!

Mire visszaérnek, a tej kifutott.

- Hát nem megmondtam, hogy nagyon figyelj?!

- De kérlek, én nagyon figyeltem: pontosan 1835-kor történt.  


Még több vidámság

Püspök úr és a technika

03-16

Az idős püspök késő este áthívatja az egyik kispapot a szemináriumból.

- Azért hívattam magát, mert a titkárom már elment. Ez itt egy nagyon kényes, titkos irat, ma érkezett különmegbízottal a Vatikánból. Önben megbízom, fiam; mondja, tudja használni ezt a masinát? - És rámutat az iratmegsemmisítőre.

A kispap egészen elolvad a felé sugárzó bizalomtól:

- Természetesen, püspök atya! - Gyors mozdulattal bekapcsolja a gépet, belerakja a papírokat, s megnyomja a start gombot.

- Köszönöm, fiam - mondja a püspök. - Négy másolatot szeretnék.


Még több vidámság

Milyen idők!

03-15

A plébános modern, szintúgy a káplán is. A közösségben viszont akad pár vénkisasszony, minden újnak ellensége.

Ketten közülük a plébánoshoz siettek:

- Plébános úr, ez már sok! A káplán egy órája még a templomban volt, teljes ornátusban és most..., most a strandon láttuk fürdőnadrágban!

- Nem értem a felháborodásukat - mosolyog a plébános. - Fordítva talán jobb lett volna?


Még több vidámság

Találó tábla a templomajtón

03-14

Nem vagy túl rossz ahhoz, hogy belépj -
de túl jó sem vagy, hogy odakint maradj.  


Még több vidámság

Jó házi nevelés

03-13

Az osztályfőnök az egyik apának:

- Sajnos, a fia három tantárgyból is bukásra áll. De el kell ismernem, hogy rendes, engedelmes gyerek, ezért magatartásból ötöst adunk neki.

- No látja - dohog az apa -, amire én tanítom, abból ötös, amire önök, abból egyes.


Még több vidámság

Az más!

03-12

A ferences kolostorba új barátot vesznek fel.

- Kapsz egy szép új csuhát - mondják neki beöltözésnél.

- Ez új? Hiszen négy lyuk is van rajta!

- A lyukak pláne újak...


Még több vidámság

Vizsga kétszer

03-11

Egy gyenge képességű kispap kétszer egymás után elbukik a filozófia-szigorlaton, és ez azért meglepő, mert a professzor igen lágyszívű.
- Ez egyszerűen lehetetlen! A prof minden vizsgázójának annyi segítséget ad, hogy nála képtelenség nem átmenni! - mondja a szobatársa.
- Ugyan, ennek fele sem igaz! Én nem tapasztaltam a segítőkészségét. Nem akarok babonás lenni, de törvényszerű volt az én második bukásom: ugyanúgy csütörtökön, ugyanaz a terem, ugyanaz a vizsgáztató prof... ugyanazok a kérdések...


Még több vidámság

Fenntartott helyek

03-10

A teológia földszinti folyosójára a meglévők mellé új fogast helyeztek, és ráírták:

"Csak professzoroknak".

Másnapra valaki girbegurba betűkkel kiegészítette a feliratot:

"Azért kabátot is lehet ráakasztani."


Még több vidámság

Családi mindenhatóság

03-09

A hittanórán a Mindenhatóról tanulnak:

- Gergő, ki az, aki mindenkinek parancsol, akitől mindenki fél, még az édesapád is? - kérdi a plébános.

Mire a srác:

- Az édesanyám.


Még több vidámság

Alapos fürdés

03-08

A plébános meglátogatja az ismerős családot, de csak a bejárónő nyit ajtót.

- Itthon van-e az úrnő? - kérdi tréfálkozva a pap.
- Fürdik - válaszolja a bejárónő.
- Megvárom, amíg kész lesz - szól a látogató. Egy fél óra múlva megkérdezi:
- Sokáig tart még?
- Még körülbelül tizennégy napig. Tengeri fürdőre utazott.


Még több vidámság

Keresztény szívesség

03-07

Két kispap évődik egymással.

- Megtennél nekem egy igazi, keresztény szívességet?
- Persze, örömmel!
- Ezt a tízezrest légy olyan kedves felváltani nekem tizenegy darab ezerforintosra!
- Öööö... csak tízre, nem?
- Az nem lenne szívesség.


Még több vidámság

Milyen egyszerű!

03-06

Papok egymás közt:

- Előfordult már, hogy a szentbeszéd közben elfelejtetted, hogyan folytasd?

- Ez elég gyakran előfordul. Ilyenkor egyszerűen addig beszélek, amíg ismét eszembe jut valami.


Még több vidámság

Mérlegelés

03-05

A kissé gömbölyded kispap rááll a mérlegre, és azon mesterkedik, hogy minél jobban behúzza a hasát. Szobatársa megjegyzi:

- Ez nem segít!

- Dehogynem! Különben nem látom a számokat.


Még több vidámság

Holtig tanul...

03-04

A püspökhöz beállít egy fiatal káplán. Szegeden nyomtattatott prédikációskönyvét hozza főpásztorának, véleményét kérve.
Néhány hét múlva a püspök hívatja:

- Kedves barátom, könyvének nagy értéke van számomra! Olyan dologra jöttem rá belőle, amit eddig nem tudtam.

- Ó, igazán megtisztel, püspök úr - szabadkozik szerényen a kisatya. - És mi az a dolog?

- Nem tudtam idáig - mosolyog a püspök -, hogy Szegeden könyvnyomda is van.


Még több vidámság

Értéknövelés

03-03

A plébános elmélyülten nézegeti a káplán Trabantját.

- Ezt a roncsot akarod te eladni?

- Igen, remélem, sikerül.

- Tudod, hogyan lehet megduplázni az értékét?

- ?

- Tankold tele!


Még több vidámság

Fohász

03-02

Felirat egy maratoni futó trikójának hátáról:

- "Add Uram, hogy legyen valaki mögöttem is, aki ezt a feliratot elolvassa."


Még több vidámság

A házvezetőnők gyöngye a piacon

03-01

Mari néni csirkéket akar vásárolni.

- Ki tudná választani az öt csirkéje közül a három legöregebbet? - kérdezi a kofától.

A néne csodálkozik a kérésen, de megteszi.

- Becsomagolhatom őket? - kérdezi.

- Persze! A másik kettőt.


Még több vidámság