Szalézi Szent Ferenc közbenjárását kérő imádság

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító, azt tanítottad, hogy Isten a mi Atyánk, olyan rólunk gondoskodó Atya, hogy az Ő akarata nélkül egy hajszálunk se hull le a fejünkről.
Támogass minket abban, hogy egész életünkben, hűségesen és forró szeretettel szolgáljuk Őt.
Azt mondtad: aki örökre szeretné Isten jelenlétét élvezni, először itt a földön sokat kell érte fáradoznia.
Maradj velünk mindennapi fáradozásainkban, gondjainkban és munkáinkban, hogy ezeket mindig Isten szeretetében tegyük.
A kedvesség győzelmének apostola a közöny felett, az alázatosságnak a gőg felett, a szelídségnek az erőszakkal szemben, az egyszerűségnek a hazugsággal és képmutatással szemben.
Szalézi Szent Ferenc, légy példaképünk és tanácsadónk ezen erények napi gyakorlásában!
Kérd nekünk Istennél azt a kegyelmet, hogy mindig és mindenütt az Isten igazságában élve megérdemeljük azt, hogy örökre boldogan éljünk a szeretet Istenével a mennyben, aki él és uralkodik örökkön örökké.
Ámen.