Litánia Szent Mihály arkangyal tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!
Szent Mihály arkangyal, Isten kardja,
Szent Mihály arkangyal, az angyalok vezére,
Szent Mihály arkangyal, legyőzhetetlen Lélek,
Szent Mihály arkangyal, isteni erővel felfegyverkezve,
Szent Mihály arkangyal, Isten védelmezője,
Szent Mihály arkangyal, Lucifer legyőzője,
Szent Mihály arkangyal, minden ördöggel szemben hatalmas,
Szent Mihály arkangyal, minden bajjal szemben hatalmas,
Szent Mihály arkangyal, az ördögi személyekkel szemben hatalmas,
Szent Mihály arkangyal, szerencsétlenségeinkben
Szent Mihály arkangyal, betegségeinkben
Szent Mihály arkangyal, a családok és népek közötti harcokban
Szent Mihály arkangyal, az Egyházat védelmező harcokban
Szent Mihály arkangyal, a kísértések elleni benső harcokban
Szent Mihály arkangyal, a halálküzdelmekben

Az ördög cselszövéseitől, ments meg, Uram, minket!

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, Aki Szent Mihály arkangyalt védelmezésünkre és oltalmunkra adtad, imáink által add, hogy mindig megmeneküljünk minden bajtól és a pokol tüzétől!

A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.