Az Isteni Irgalmasság litániája

Uram, irgalmazz! - Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! - Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! - Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy - Isten Irgalmazz nekünk!

Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága - Bízunk benned
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége - *
Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete - *
Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka - *
Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése - *
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében - *
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket - *
Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet - *
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket - *
Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől - *
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából - *
Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében - *
Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz - *
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből - *
Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk - *
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában - *
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában - *
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal - *
Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében - *
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében - *
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre - *
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében - *
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében - *
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében - *
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása - *
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza - *
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye - *
Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert - *
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel - *
Isteni Irgalom, a haldoklók békéje - *
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője - *
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége - *
Isteni Irgalom, minden szentnek koronája - *
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása - *

Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében Hallgass meg minket!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által Irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Az Úr gyengéd irgalma van minden művén Mindörökké énekelem majd az Úr irgalmát. - Mindörökké énekelem majd az úr irgalmát.

Könyörögjünk!
Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom.

Ámen.