Lorétói litánia

Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! - Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! - Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária - Könyörögj érettünk
Istennek szent anyja - Könyörögj érettünk
Szüzek szent Szüze - Könyörögj érettünk
Krisztusnak szent anyja - Könyörögj érettünk
Isteni kegyelem anyja - Könyörögj érettünk
Tisztaságos anya - Könyörögj érettünk
Szeplőtelen Szűzanya - Könyörögj érettünk
Sérelem nélkül való anya - Könyörögj érettünk

Szűz virág szent anyja - Könyörögj érettünk
Szeretetreméltó anya - Könyörögj érettünk
Csodálatos anya - Könyörögj érettünk
Jótanács anyja - Könyörögj érettünk
Teremtőnk anyja - Könyörögj érettünk
Üdvözítőnk anyja - Könyörögj érettünk
Nagyokosságú Szűz - Könyörögj érettünk
Tisztelendő Szűz - Könyörögj érettünk

Dicsérendő Szűz - Könyörögj érettünk
Nagyhatalmú Szűz - Könyörögj érettünk
Irgalmas Szűz - Könyörögj érettünk
Hűséges Szűz - Könyörögj érettünk
Igazság tükre - Könyörögj érettünk
Bölcsesség széke - Könyörögj érettünk
Örömünk oka - Könyörögj érettünk
Lelki edény - Könyörögj érettünk

Tiszteletes edény - Könyörögj érettünk
Ájtatosság jeles edénye - Könyörögj érettünk
Titkos értelmű rózsa - Könyörögj érettünk
Dávid király tornya - Könyörögj érettünk
Elefántcsont torony - Könyörögj érettünk
Mária aranyház - Könyörögj érettünk
Frigynek szekrénye - Könyörögj érettünk
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettünk

Hajnali csillag - Könyörögj érettünk
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettünk
Bűnösök menedéke - Könyörögj érettünk
Szomorúak vigasztalója - Könyörögj érettünk
Keresztények segítsége - Könyörögj érettünk
Magyarország oltalmazója - Könyörögj érettünk
Angyalok királynéja - Könyörögj érettünk
Pátriárkák királynéja - Könyörögj érettünk

Próféták királynéja - Könyörögj érettünk
Apostolok királynéja - Könyörögj érettünk
Vértanúk királynéja - Könyörögj érettünk
Hitvallók királynéja - Könyörögj érettünk
Szüzek királynéja - Könyörögj érettünk
Minden szentek királynéja - Könyörögj érettünk
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné - Könyörögj érettünk
Mennybe felvett királyné - Könyörögj érettünk
Szentolvasó királynéja - Könyörögj érettünk
Béke királynéja - Könyörögj érettünk
Magyarok nagyasszonya - Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit
- Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit
- Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit
- Irgalmazz nekünk!

V:Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk.

Krisztus a mi Urunk által.
Ámen

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja!
Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket Fiadnak.
Ámen.

Imádkozzál érettünk Szent József!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Szentséges Szűz anyád jegyesének érdemeire kérünk Úristen, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására megnyerjük: aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.