Imádság a szent őrangyalhoz

Isten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon.
Ámen.

P. Imádkozzál érettünk szent őrzőangyal.
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk:

- Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor élvezzük, és társaságuknak örökké örvendezünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Őrangyalom, szívből kérlek,
Légy vezérem, amíg élek,
Ments meg engem bűntől, bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess,
Úgy vezess a jó Istenhez.
Ámen