Fatimai felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek.
Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni.
Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted.
Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik.
Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem.
Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.
Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.
Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam.
Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet.
Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak!
Ámen.