Isteni irgalmasság rózsafüzére

Előimádkozó:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Előimádkozó:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is.

Közösség:
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Ámen.

Előimádkozó:
Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

Közösség:
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Előimádkozó:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Közösség:
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

NAGY SZEMEKRE:

Előimádkozó:
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét,

Közösség:
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE:

Előimádkozó:
Jézus fájdalmas szenvedéséért

Közösség:
irgalmazz nekünk és az egész világnak.

BEFEJEZÉSÜL: (háromszor)

Előimádkozó:
Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten

Közösség:
irgalmazz nekünk és az egész világnak.