Emlékezzél meg

Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit gyámolítás nélkül magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és pártfogásért Hozzád folyamodott.
Hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek Szüze, Istennek Anyja, Mária.
Hozzád fordulok és színed előtt sóhajtva állok én szegény bűnös.
Ne vesd meg könyörgésemet, ó Anyja az örök Igének, hanem hallgass rám kegyelmesen és hallgass meg engem.

(Részleges búcsúval jár)