Ima étkezés előtt, után

Étkezés előtt:
Édes Jézus, légy vendégünk, Áldd meg, amit adtál nékünk! Adjad Uram, hogy jól essék, Jézus neve dicsértessék!
Ámen.

VAGY:

Te hívsz meg minket a lakomára, az együttlétért Tied a hála! Mert úgy szerettél, emberré lettél, kenyeret adtál, velünk is ettél.
Ámen.

Étkezés után:
Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott! Mi jól laktunk, hála Isten, Annak is adj, kinek nincsen!
Ámen.

VAGY:

Dicsőség, hála, jó Atyánk, Néked, kenyerünk Krisztus, erőnk a Lélek.
Ámen.