Esti ima (Nagy Szent Gergely, Completorium himnusz)

Immár a nap leáldozott,
teremtőnk kérünk tégedet:
légy kegyes és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.
Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk:
téged dícsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!
Adj nékünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és veled
uralkodik, s örökre él.
Ámen