Ima tanulás után

Hálát adunk neked, jóságos Istenünk, hogy tanulásunkban megsegíteni méltóztattál; add, hogy mindig az igazság útján járjunk, s ez úton egykor hozzád juthassunk.
Ámen.