Ima a szülőkért

Istenem, ki azt parancsoltad, hogy atyánkat és anyánkat tiszteljük, áldd meg az én jó szüleimet, és fizesd vissza nekik százszorosan azt a sok jót, amit velem tettek.
Tartsd meg őket az életben az én örömemre és boldogságomra még igen sokáig, egykor pedig fogadd be őket velem együtt az örök boldogság hazájába.
Ámen.