Szent Mónika litánia

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

- Boldogságos Szűz Mária,* könyörögj érettünk!
- Istennek szent anyja, *
- Magyarok Nagyasszonya, *
- Világ Győzelmes Királynője, *
- Szeretetláng Győzelmes Királynője, *
- Minden népek Asszonya, *
- Szent Mónika, Thagaste szent szülötte, *
- Szent Mónika, asszonyi nyelvek lakatja, *
- Szent Mónika, házastársi hűség példaképe, *
- Szent Mónika, hallgatag türelem mintaképe, *
- Szent Mónika, tengernyi könny hullatója, *
- Szent Mónika, házastársi szelídség mintaképe, *
- Szent Mónika, az anyai bölcsesség hordozója, *
- Szent Mónika, az imameghallgatásba vetett hit rendíthetetlene, *
- Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja, *
- Szent Mónika, az anyai szeretet szent hídja, *
- Szent Mónika, az anyai türelem megtestesítője*
- Szent Mónika, gyermekeiért szüntelenül imádkozó anya, *
- Szent Mónika, ki naponta magadhoz vetted az Oltáriszentséget, *

Jézus és Szűzanya Szentlélekben egyesült szíve által és Szent Mónika közbenjárására kérünk Téged Úristenünk, hallgass meg minket!

- Kérjük a jóban való kitartást! * Add meg Urunk!
- Hogy a Szentlélek segítségével meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, *
- Hogy gyermekeink tiszteljenek minket, s tisztelettudóan érintkezzenek embertársaikkal is, *
- Hogy minden káros szenvedélytől mentesek legyünk,*
- Hogy megtartsuk állapotbeli tisztaságunkat, *
- Hogy gyermekeink jól tanuljanak, *
- A bölcsesség, türelem, szeretet, alázatosság, szelídség lelkét, *
- Hogy családunk minden kötelességét tudja teljesíteni, *
- Hogy fegyelmezettek legyünk, *
- Hogy rendszeresen járuljunk szentségekhez, *
- Hogy életünk minden helyzetében érezzük a Te gondoskodó szeretetedet, *
- Hogy a keresztény derűt sugározzuk, *
- Hogy kitartsunk az imában és másokat is erre vezessünk, *
- Hogy a megfogant magzatok megszülethessenek, *
- Hogy nem keresztény embertársaink is a jó úton járjanak! *

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket.
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit. Irgalmazz nekünk.

Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!
Irgalmas Jézusunk, hiszünk, és bízunk Benned, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Könyörögjünk! Örök Atyánk, Jézus Krisztus szenvedéseire, Szent Sebeire, drága Vérére és Szent Mónika közbenjárására kérünk, add, hogy mindig a krisztusi úton járjunk, s minél több lelket Hozzád vezéreljünk!

Ámen.