Litánia papok szombatjára

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzek Szent Szüze Könyörögj érettünk!
Krisztusnak Anyja Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem Anyja Könyörögj érettünk!
Megváltónk Anyja Könyörögj érettünk!
Örök Főpapunk Anyja Könyörögj érettünk!
Közvetítőnk Anyja Könyörögj érettünk!
Krisztus megváltói művének társa Könyörögj érettünk!
A földkerekség visszaállítója Könyörögj érettünk!
Minden kegyelem kiosztója Könyörögj érettünk!
Apostolok Királynője Könyörögj érettünk!
Egyháztanítók Királynője Könyörögj érettünk!
Papok Királynője és Anyja Könyörögj érettünk!
Világ Kriálynője Könyörögj érettünk!
Élők Anyja Könyörögj érettünk!
Szent József Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tiszta jegyese Könyörögj érettünk!
Krisztus szűzi őre és nevelő atyja Könyörögj érettünk!
Az Egyház oltalmazója Könyörögj érettünk!
Szent Péter apostol Könyörögj érettünk!
Szent Pál apostol Könyörögj érettünk!
Szent András apostol Könyörögj érettünk!
Szent Jakab apostol Könyörögj érettünk!
Szent János apostol Könyörögj érettünk!
Szent Jakab apostol Könyörögj érettünk!
Szent Fülöp apostol Könyörögj érettünk!
Szent Bertalan apostol Könyörögj érettünk!
Szent Máté apostol Könyörögj érettünk!
Szent Simon apostol Könyörögj érettünk!
Szent Tamás apostol Könyörögj érettünk!
Szent Tádé apostol Könyörögj érettünk!
Szent Mátyás apostol Könyörögj érettünk!
Szent Barnabás apostol Könyörögj érettünk!
Szent Lukács evangélista Könyörögj érettünk!
Szent Márk evangélista Könyörögj érettünk!
Szent István vértanú diakónus Könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc diakónus Könyörögj érettünk!
Szent Szilveszter pápa Könyörögj érettünk!
Szent Gergely pápa Könyörögj érettünk!
Szent Ambrus püspök Könyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspök Könyörögj érettünk!
Szent Jeromos püspök Könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök Könyörögj érettünk!
Szent Miklós püspök Könyörögj érettünk!
Szent Benedek apát Könyörögj érettünk!
Szent Bernát apát Könyörögj érettünk!
Szent Domonkos hitvalló Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc hitvalló Könyörögj érettünk!
Szent Ignác hitvalló Könyörögj érettünk!
Xaviéri Szent Ferenc hitvalló Könyörögj érettünk!
Vianney Szent János hitvalló Könyörögj érettünk!
Bosco Szent János hitvalló Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz szűz Könyörögj érettünk!
Uram, adj nekünk jó papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szent papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk buzgó papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szent Szíved szerinti papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk imádságos papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk az oltáriszentség iránti szeretettől lángoló papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a Szent Szűz iránti áhítattal eltelt papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk tiszta lelkű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk feddhetetlen életű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szűzi lelkű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk okos és a test vágyait legyőző papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a kényelmet és élvezeteket megvető papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a lelkek üdvéért lángoló papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a lelkek üdvéért magukat feláldozó papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a felebaráti szeretet fényében tündöklő papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk lelkileg felvilágosodott papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk bátor és a világ kegyeit megvető papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk erőslelkű és a szenvedésekben kitartó papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szerény és alázatos lelkű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szelíd papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk engedelmes és elöljáróikat tisztelő papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a földi javakat és kitüntetéseket megvető papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a szegényeket és a betegeket gyengéden szerető papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk nagylelkű és irgalmas szívű papokat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg papjaidat, amikor imádkoznak Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szentmiséjüket bemutatják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szentbeszédeiket készítik és mondják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a gyóntatószékben buzgólkodnak Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a keresztségben új életet öntenek a lelkekbe Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a betegeket és a szegényeket látogatják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a keresztény házasságokat megáldják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a halottakat eltemetik Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor híveidért könyörögnek Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor az Egyház hivatalos imáját elmondják Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szenvednek Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor hálátlanságot tapasztalnak Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor gyűlöletet és rágalmakat szórnak ellenük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a börtönbe és a vérpadra hurcolják őket Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, örömben és szenvedésben Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok munkást szőlődbe,
és ne feledkezzél meg örökségedről, Egyházadról
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok keresztény családapát, aki neked szent fiakat és papokat nevel Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok keresztény családanyát, aki neked szent fiakat és papokat nevel Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok jó gyermeket, akinek lelkében a hivatás csírája megfogamzhat Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok tiszta ifjút,
akiben a hivatás kegyelme jó talajra talál és kifejlődhetik
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok vallásos nevelőt, akinek szava és példája
a hivatás magvát a lelkekben elhinti és növeli
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok imádkozó keresztényt,
aki a hivatás nagy kegyét sokak számára kiesdekli
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok buzgó világi katolikus férfit és nőt,
akik a papok munkáját elősegítik
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!