Lábunk együtt járjon (Szeretetláng)

Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.
Ámen.

Igen, mert ha valaki együtt működik Velem, ezáltal is megvakul a sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől." (Jézus, Szeretetláng Lelki Napló,1962. május 4.)