Litánia a Szentlélekhez

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Amen

Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úristen, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék!

Szentlélek Úristen, szállj le Istenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében!

Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megtisztelt, segíts engem állandóan az Isteni jelenlétedben élnem!

Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megdicsőített. Taníts meg engem az Atyaisten akarata szerint élnem!

Szentlélek Úristen, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg engem megismerni és szeretni Téged!

Szentlélek Úristen, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten bizalmában odaadóan élnem!

Szentlélek Úristen, a tüzes nyelvek szimbóluma, gyújtsd szívembe a szeretetet!

Szentlélek Úristen, titkos fehér galamb, taníts meg engem megértenem a Szentírást

Szentlélek Úristen, akinek nincs arca, taníts meg engem helyesen imádkozni!

Szentlélek Úristen, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni!

Szentlélek Úristen, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg engem okosan és türelmesen élni!

Szentlélek Úristen, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg engem szerényen és alázatosan élni!

Szentlélek Úristen, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenvedés értékét!

Szentlélek Úristen, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, taníts meg engem helyesen kihasználni a drága időt!

Szentlélek Úristen, meg nem szűnő Szeretet, oltalmazz engem a gőgtől és a szeretetlenségtől!

Szentlélek Úristen, taníts meg engem ellenállni a haszontalan gondolatok és felesleges képzelődésekkel szemben!

Szentlélek Úristen, sok kegyelmek osztogatója, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet!

Szentlélek Úristen, kinek teljességéből mindannyian meríthetünk, taníts meg engem hallgatni és a kellő időben szólni!

Szentlélek Úristen, örök Szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak!

Szentlélek Úristen, adj kitartást a jóban!

Szentlélek Úristen, édes tanító, taníts meg engem helyesen cselekednem az emberekkel!

Szentlélek Úristen, kedves barátja lelkemnek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki felett és a sérelmeket ne emlegessem!

Szentlélek Úristen, fény vagy, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg engem meglátni mások szükségleteit és a jócselekedeteket ne hanyagoljam el!

Szentlélek Úristen, elhunytak Atyja, add megismernem a saját hibáimat!

Szentlélek Úristen, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletességre!

Szentlélek Úristen, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts nekem megszabadulnia a sátán és a test rabszolgaságából!

Szentlélek Úristen, aki előtt semmi titok nem létezik, segíts engem, hogy elmeneküljek a sátán ármányai elől!

Szentlélek Úristen, aki ismered az én jövőmet, a Te gondoskodásodba helyezem magamat és családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon!

Szentlélek Úristen, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére élni, az emberiség üdvösségére, Szűz Mária örömére, hogy mint gyümölcsöt hozó hasznos szolga jó halállal haljak meg!

Szentlélek Úristen, légy lelkem szentje, siess kegyelmeddel segítségemre, segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, Veled imádkozzam! Amen

Jézus Krisztus! Jöjjön el a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa! Amen