Szent VI. Pál pápa: Az újmisés papokért

Jöjj, Szentlélek és adj ezeknek a szolgáidnak, Isteni titkai sáfárainak új szívet.
Általa elevenedjék föl bennük mindaz a nevelés és előkészítés, amit kaptak; általa értsék meg döbbenetes kinyilatkoztatásként a szentséget, amelyben részesültek.

Új szív legyen ez, mindig fiatal és vidám; mindig új elszántsággal lendüljön neki - akárcsak ma - szolgálatod állandó kötelességeinek Eucharisztikus Tested és Misztikus Tested iránt.

Jöjj Szentlélek és adj ezeknek a szolgáidnak, Krisztus Urunk tanítványainak és apostolainak tiszta szívet, amely mindenestül csak őt szereti. Legyen ez a szeretet olyan teljes, olyan örvendező olyan mély, amilyet csak Ő önthet a szívedbe, ha a kegyelemből élő ember szeretetének legfőbb és kizárólagos tárgyául választja.

Tiszta szívük ne ismerjen rosszat, hacsak azért nem, hogy tisztában vele, harcoljon ellene és megfutamítsa.

Adj gyermekien tiszta szívet nekik, amely tud lelkesedni és a megindultságtól remegni.

Jöjj, Szentlélek és adj Isten népe e szolgáinak nagy szívet, amely nyitott a te ihlető szavadra és bezárt minden hitvány érvényesülési vágy előtt; idegen minden nyomorúságos emberi versengéstől, és egészen átjárja az egyházias érzület.
Nagy szívet adj nekik, amely mohón vágyik hasonulni az Úr Jézus szívéhez és magába kívánja fogadni az egész Egyházat, az egész világot.
Nagy és erős szívet, hogy mindenkit szeressenek, mindenkinek szolgáljanak mindenkiért szenvedjenek; nagy és erős szívet, hogy el tudjanak viselni minden kísértést, minden próbatételt, minden szárazságot, minden fáradságot, minden csalódást, minden sérelmet.
Nagy, erős állhatatos szívet, ha kell, egészen önmagunk feláldozásáig.
Ez a szív csak abban találja boldogságát, ha Krisztus Szívével együtt dobog és alázatosan, hűségesen, férfiasan teljesíti Isten akaratát.

Ámen