Litánia a hivatásokért

Uram irgalmazz nekünk! - V: Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, - V: Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Jézus, akit elküldött az Atya, hogy Hozzá vezess minden embert,
Jézus, az Atya akaratának engedelmes beteljesítője,
Jézus, a Jó Pásztor,
Jézus, aki nem elítéled, hanem megkeresed az elveszett bárányt,
Jézus, a bűnösök, és a megvetettek barátja,
Jézus, a türelmes tanító, Jézus, az apostolok barátja,
Jézus, tanítványaid védelmezője,
Jézus, társunk a nehéz pillanatokban,
Jézus, aki segítesz a kereszt hordozásában,
Jézus, aki szeretett tanítványodra bíztad édesanyádat,
Jézus, aki édesanyádra bíztad tanítványaidat, Jézus,
aki életedet adtad barátaidért,
Jézus, aki megjelentél követőidnek,
Jézus, aki apostolaidra bíztad a szentségeket,
Jézus, aki a Szentlélekkel erősítetted meg hírnökeidet,
Jézus, aki apostolaidat meghívtad néped szolgálatára,
ébressz ma is vágyat sok fiatal szívében szolgálatodra - V: Uram hallgass minket!

Add, hogy mindig legyenek, akik szent Igédet hirdetik.
Add, hogy mindig legyenek, akik a keresztség kiszolgáltatása által Isten atyai szeretetét közvetítik.
Add, hogy mindig legyenek, akik a szentmisét bemutatják, és az Eukarisztiát kiszolgáltatják.
Add, hogy mindig legyenek, akik a bűnbocsánat irgalmát közvetítik.
Add, hogy mindig legyenek, akik a szentkenet által megerősítő és gyógyító kegyelmedet nyújtják betegeink számára.
Add, hogy mindig legyenek, akik imáikkal és életük áldozatával közbenjárnak értünk.
Add, hogy mindig legyenek, akik meghallva szavadat a szükségbe szenvedők segítségére sietnek.
Add, hogy mindig legyenek, akik a szenvedőket és elhagyatottakat vigasztalják.
Add, hogy akit közülünk kiválasztasz, felismerje hívásodat.
Add, hogy akiket meghívtál, mindent elhagyva bátran kövessenek Téged.
Add, hogy közösségeink imáikkal és szeretetükkel támogassák a kiválasztottakat.
Add, hogy akiknek szívét magadhoz vontad, mindvégig hűségesek legyenek Hozzád.
Add, hogy akik igent mondtak meghívásodra, papi vagy szerzetesi életükkel,
jó példái legyenek az igazi keresztény életnek.

Könyörögjünk!

Jézus Krisztus, aki azt mondtad: "Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába", íme most Hozzád könyörgünk papi és szerzetesi hivatásokért. Ébressz sok fiatal szívében vágyat szolgálatodra a teljes önátadásban. Add, hogy mindazok, akiket meghívsz, szabadon és bátran vállalják küldetésüket, a papi vagy szerzetesi hivatást, egész életükben lángoló szeretettel szolgáljanak Téged és embertársaikat a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára Krisztus a mi Urunk által.