Litánia Szalézi Szent Ferenc közbenjárásáért

P: Uram, irgalmazz nekünk!
- Uram, irgalmazz nekünk!
P: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
- Krisztus, kegyelmezz nekünk!
P: Uram, irgalmazz nekünk!
- Uram, irgalmazz nekünk!
P: Krisztus, hallgass minket!
- Krisztus, hallgass minket!
P: Krisztus, hallgass meg minket!
- Krisztus, hallgass meg minket!

P: Mennybéli Atyaisten!
- Irgalmazz nekünk!
P: Megváltó Fiúisten!
- Irgalmazz nekünk!
P: Szentlélek Úristen!
- Irgalmazz nekünk!
P: Szentháromság egy Isten!
- Irgalmazz nekünk!
P: Szentséges Szűz Mária!
- Könyörögj érettünk!

Szalézi Szent Ferenc, Krisztus hűséges követője!
Szalézi Szent Ferenc, aki telve voltál a Szentlélek adományaival!
Szalézi Szent Ferenc, aki Isten akarata szerint igyekeztél élni!
Szalézi Szent Ferenc, az Egyház fényessége!
Szalézi Szent Ferenc, a buzgó papok példaképe!
Szalézi Szent Ferenc, püspökként a katolikus hit követője!
Szalézi Szent Ferenc, egyháztanítóként hitünk gondos tanítója!
Szalézi Szent Ferenc, a katolikus hit védelmezője!
Szalézi Szent Ferenc, a katolikus hit bölcs és bátor terjesztője!
Szalézi Szent Ferenc, aki Jézus szíve szerinti jó pásztor voltál!
Szalézi Szent Ferenc, az áldozatos szeretet példaképe!
Szalézi Szent Ferenc, az isteni szeretet doktora!
Szalézi Szent Ferenc, az alázatosságnak példaképe!
Szalézi Szent Ferenc, szelídségnek példaképe!
Szalézi Szent Ferenc, a szegénység kedvelője!
Szalézi Szent Ferenc, a hűség mintaképe!
Szalézi Szent Ferenc, a bűnbánók segítője!
Szalézi Szent Ferenc, szegények támasza!
Szalézi Szent Ferenc, az újságírók és könyvkiadók védőszentje!
Szalézi Szent Ferenc, a siketek és nagyothallók védőszentje!
Szalézi Szent Ferenc, Don Bosco lelki családjának patrónusa!
Szalézi Szent Ferenc, akit Don Bosco névadónak választott!
Szalézi Szent Ferenc, akit Don Bosco védőszentnek választott!
Szalézi Szent Ferenc, akit Don Bosco példaképnek választott!

P: Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit
- kegyelmezz nekünk!
P: Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
- hallgass meg minket!
P: Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
- irgalmazz nekünk!

P: Imádkozzál érettünk, Szalézi Szent Ferenc!
- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad, hogy Szalézi Szent Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen. Segíts, hogy példája szerint mi is fáradhatatlanul szolgáljuk embertársainkat, és így mindenkor tanúságot tegyünk szereteted hatalmáról, Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.