Szent József litániája

Uram, irgalmazz! - Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! - Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! - Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy - Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária - Könyörögj érettünk!

Szent József - Könyörögj érettünk!
Dávid nemes sarja - *
Pátriárkák fénye - *
Isten Anyjának jegyese - *
A Szent Szűz tisztaságos őre - *
Isten Fiának nevelő atyja - *
Krisztus gondviselő oltalmazója - *
A szent család feje - *
Igazságos József - *
Tisztaságos József - *
Nagyokosságú József - *
Erőslelkű József - *
Engedelmes József - *
Hűséges József - *
Béketűrés példaképe - *
Szegénység kedvelője - *
Iparosok példaképe - *
A házasélet dísze - *
Szüzek őre - *
Családok támasza - *
Ínségesek vigasztalója - *
Betegek reménye - *
Haldoklók pártfogója - *
Gonosz szellemek réme - *
Az Anyaszentegyház védőszentje - *

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! - Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! - Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! - Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt! És egész országának vezérévé!

Könyörögjünk!
Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad.
Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk.
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Ámen.