Gyónási előtti elmélkedés | Gyónási ima | Lelki tükör | Gyónás szövege

A Bűnbocsánat Szentsége

A Szentgyónás menete:

 • Belépünk a gyóntatószékbe: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
 • Letérdelünk, vagy leülünk.
 • Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 • Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el.
  Utoljára gyóntam...
  (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, hamvazószerdára... stb.)
 • Bűnök felsorolása.
  • Végén: Több bűnömre nem emlékszem.
   (Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)
 • Gyóntató tanácsai.
 • Az elégtétel: Jól figyelj az elégtételre, amit a lelkiatya fölad és lehetőleg hamar végezd el.
 • Bánatima elimádkozása:
  Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal az én jó Istenemet megbántottam.
  Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnöket kerülöm. Ámen.

  (Történhet más szavakkal is, de a bánat, és a javulás szándéka benne kell hogy legyen!)
 • Gyóntató feloldozása. Amikor ezeket mondja ...
  FELOLDOZLAK TÉGED AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN: keresztet vetünk.
 • Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.
  Gyónó: Mert örökké szeret minket.
  Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet menj békével.
  Gyónó: Istennek legyen hála.
  (Ez a párbeszéd elmaradhat.)
 • Elköszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!